Revolucionarni logopedski aparat vibrofon


U odgojno obrazovnom sistemu jako važnu ulogu imaju logopedi. Logopedija se bavi prevencijom, dijagnostikom i ispravljanjem raznih poremećaja govora i izgovora, slušanja i pisanja. Razni problemi sa govorom manifestiraju se već u ranoj dobi i ako se uoče na vrijeme, i više su nego rješivi. Govorne mane mogu dovesti do problema u socijalizaciji i interakciji sa drugom djecom, ali čak i do problema sa samopouzdanjem. Stoga, svaki roditelj odlučuje posjetiti logopeda kako bi se uklonile govorne mane još u ranoj životnoj dobi. Logopedi isto koriste razne aparate i pomagala kako bi što brže i efikasnije riješili govorne probleme. Svako dijete, ali i odrasle osobe sa problemima u komunikaciji, koji posjećuju logopede žele što prije otkloniti govorne i druge mane sa kojima nije jednostavno živjeti, jer im stvaraju probleme u komunikaciji, kao što su iskrivljen izgovor pojedinih riječi, mucanje itd. tremu, nelagodu ili strah kod njih samih, a i nerijetko i negativni prihvat u ljudskom društvu. Ljudski je htjeti se riješiti takvih problema, a srećom u današnje vrijeme su nam na raspolaganju stručni i profesionalni ljudi u logopediji, a i razni logopedski aparati koji omogućavaju i znatno ubrzavanje postupka ispravljanja govornih problema i govornih mana.

Vjerojatno niste znali da u Hrvatskoj postoji prilično samozatajna kompanija Elgrad acoustics, koja se bavi inovacijama, razvojem i proizvodnjom logopedskih aparata i pomagala već dugi niz godina, konkretno preko 25 godina. Najpoznatiji logopedski aparat "Vibrofon" čiji je prethodnik bio "Vibrator R", a za koji znaju vjerovatno svi logopedi u Hrvatskoj i mnogim drugim zemljama. U saradnji sa Domom zdravlja i Opštom bolnicom Varaždin, kompanija Elgrad d.o.o. razvila je uz stalno unapređenje vrhunski aparat "Vibrofon" za korekciju artikulacijskih poremećaja kod govora. Najbolji je baš zato jer omogućuje upravo ono čemu svaki pacijent teži - ubrzavanju terapije i postizanju izvanrednih rezultata u kratkom vremenu.

"Vibrofon" omogućuje upravo ono čemu svaki pacijent teži - beskompromisno je nježan i bezbolan kod primjene u terapiji, omogućava vremensko skraćenje terapije i postizanje izvanrednih rezultata u kratkom vremenskom periodu. "Vibrofon" kao ključno logopedsko pomagalo pokazuje odlične rezultate kod korekcije rotacizma (glasa R), korekcije sigmatizma (C, Z, Ž, S, Š, Č, Ć, D i Dž), te masaže mekog nepca, logomotorike i izazivanja vanjskih vibracija na laringsu. Odlične rezultate postiže i od afazije ukoliko se govorno-jezičnim vježbama pristupi na vrijeme i s obzirom na zatečeno stanje pacijenta. Dakle, ukratko, kompanija Elgrad d.o.o. iz Varaždina već preko 25 godina proizvodi logopedski aparat za korekciju artikulacijskih poremećaja "Vibrofon". Mnogi logopedi širom Hrvatske, ali i Evrope, uspješno primjenjuju terapije sa Vibrofonom, koji je promijenio živote mnogim ljudima, a naročito djeci. Odlikuje ga lakoća rukovanja, a odlični rezultati postižu se već i nakon kratkotrajne primjene. Elgrad je konstruktor i proizvođač Vibrofona koji je već 25 godina prisutan u logopedskim ustanovama u Hrvatskoj i drugim zemljama.

"Vibrofon" je nezamjenjivo pomagalo svakog logopeda, i najčešće se brzo dolazi do dobrih rezultata kod izgovora stoga se javite stručnom timu firme Spa Medica još danas i saznajte sve detalje oko ovog revolucionarnog aparata.

 

 
Copyright © 2010. Spa Medica. All rights reserved.