Oprema za rehabilitaciju


Terapeutski stolovi
 
Namještaj za ordinacije
 
Dvostrane stepenice
         

Razboji
 
Balanseri
 
Ortopedska oprema
         

Instrumenti za trakciju
 
Dijagnostički instrumenti
 
Oprema za vježbe za ekstremitete
         

Švedske ljestve
 
Strunjače
 
Fitnes dodaci
         

Valjci i poluvaljci
 
Tegovi
 
Drveni štapovi
         

Oprema za djecu
 
Klupe za svlačionice
 

 

 
Copyright © 2010. Spa Medica. All rights reserved.