Digitalno signalno procesiranje zvuka u rehabilitaciji slušanja i govora


BEHRINGER DIGITALNI LOGOPEDSKI SET se primjenjuje u terapiji poremećaja glasa, izgovora, ritma i tempa govora, čitanja, razvojnih jezičkih poremećaja, slušnog procesiranja, ADHD i oštećenja sluha. Aparat Behringer ima mogućnost digitalnog signalnog procesiranja zvuka tako da vrši obradu zvučnog signala gotovo istom brzinom i preciznošću kao ljudski mozak.

Na našem području ranije su upotrebljavani analogni aparati Ksafa ili Safa kao pomoćno sredstvo u terapiji govora i jezika. Imajući u vidu razvoj tehnologije sa ciljem poboljšanja funkcije i pojednostavljivanja primjene dolazi do zamjene analognih u digitalne tehnologije.

Aparat je jednostavan za korišćenje, posjeduje 50 memorisanih kanala i mogućnost povezivanja sa dodatnim audio i cd uređajima. Nije vezan za neku posebnu metodu rada pa se može koristiti u većini rehabilitacijskih postupaka. Smješten je u većem prenosivom koferu, može se zatvoriti, pogodno za institucije gdje aparat treba zaštititi od djece (izvan radnog vremena). Težina: 12kg


- Kompjuterizovan uređaj (radi bez računara!).

- Sadrži sljedeće komponente:

• tri vrste digitalnih filatra: tercni grafički, parametarski i dinamički equaliser (0 – 60 dB),
• dinamički procesor zvuka (limiter, kompresor i expander),
• digitalni delay (0 – 300 ms),
• real time analyser.

- Sve komponente mogu raditi istovremeno

- Moguće je trenutno isključivanje svih efekata i dobijanje
D - kanala te ponovno vraćanje na korektivni program

Mogućnost priključka spoljnih uređaja:

- Ulazni priključci:

• 2 radna mikrofona,
• 1 mjerni mikrofon za fonometar,
• bilo koji izvor zvuka (CD-player i sl.),

- Izlazni priključci:

• 4 ili 8 pari žičanih slušalica (maksimalno do 12 pari),
• bežične (FM) slušalice,
• bežični FM predajnik za kohlearne implante,
• multimedijski zvučnici,
• vibrator, vibrotaktilna ploča
• light stimulator.

 

 
Copyright © 2010. Spa Medica. All rights reserved.