Tecar terapija


Španska kompanija Capenergy je pionir u inovaciji, razvoju i proizvodnji medicinskih uređaja za Tecar terapiju. Dugogodišnje iskustvo, još od 1984. godine, i mnogobrojne inovacije čine ovu kompaniju liderom u proizvodnji opreme za Tecar terapiju i jedinom sposobnom ponuditi raznovrsna tehnološka rešenja. Zahvaljujući obimnom znanju ove vrste tehnologije, Capenergy je razvio niz proizvoda koji pružaju terapeutska rešenja širokoj grupi profesionalaca iz oblasti zdravstva. Kompanija je ISO 13485 sertifikovana i posjeduje CE medicinske sertifikate o konformitetu za obezbijeđene kliničke indikacije. Capenergy posjeduje obimne naučne publikacije, a trenutno ima više studija koje su predmet proučavanja sa prestižnim institucijama kao što su Univerzitet Rey Juan Carlos u Madridu i Hospital Clinic u Barseloni.Tecartherapy C50

Mali, kompaktni, jednokanalni uređaj sa kapacitivnom i resistivnom manualnom elektrodom.


Tecartherapy C100

Namijenjen za fizioterapiju i sportsku medicinu. Prvi uređaj sa automatskom tehnologijom. Na jednom kanalu možete izabrati između manualne kapacitivne, manualne resistivne ili automatske kapacitivne elektrode.


Tecartherapy C200

Namijenjen za fizioterapiju i sportsku medicinu. Najprodavaniji uređaj. Dva kanala omogućuju automatske tretmane potpuno oslobađajući fizioterapeuta, ili kombinovane terapije, manualne i automatske.Tecartherapy C300

Namijenjen za flebologiju i estetsku medicinu. Ovaj model ima 3 kanala i široko je rasprostranjen u estestkoj medicini.


Tecartherapy C400

Namijenjen za flebologiju i estetsku medicinu. 4 kanala. Najkompletniji uređaj koji proizvodi najviše energije kroz 4 para elektroda.


Tecartherapy C500

Namijenjen za uro-ginekološku fizioterapiju. Na jednom kanalu možete izabrati između manualne kapacitivne, manualne resistivne ili automatske kapacitivne elektrode.


Koncept dijatermije

Uprkos različitim izrazima koji se koriste u udžbenicima, već od početka dvadesetog vijeka koncepti dijatermije, hipertermije i endogene termoterapije su povezani sa elektromagnetnim poljima povišenih frekvencija, primijenjenih na tkiva organizma. Svrha ove aplikacije je povećanje unutrašnje temperature kako bi na taj način izazvali različite terapeutske efekte.
U slučaju Capenergy-a, govorimo o uređaju koji generiše struju sa frekvencijom od 0,8 MHz, 1 MHz i 1,2 MHz, stvarajući aplikacionu struju. Ovo kolo uključuje par elektroda za primjenu pomenute naizmjenične visoke frekvencije na tijelo pacijenta, koje postaje dio električnog kola.


Visokofrekventne struje

U tridesetim godinama dijatermija postaje standardna metoda za fizikalnu terapiju i, u mnogim oblastima, za medicinu i hirurgiju. Od osamdesetih godina postoji novo povećanje upotrebe Kapacitivnih i Resistivnih (direktnih spojnica) uređaja, koji uzrokuju značajan stepen zadovoljstva pacijenata, kao i operatera.
Termin DIATHERMIA proizilazi iz ove konverzije iz struje u toplinu (DIA = kroz, THERMIA = toplina).
U ovom slučaju, mehanizam stvaranja topline je sasvim drugačiji, s obzirom na to da je moguće povećati unutrašnju temperaturu bez upotrebe izvora egzogene topline. Ova tendencija električnog toka ka povećanju temperature koristi se da bi se povećala unutrašnja temperatura tkiva. Visoka frekvencijska struja se pokazala veoma adekvatnom za grijanje, jer nema nikakvih elektrolitičkih efekata zahvaljujući svojoj visokoj frekvenciji. Na osnovu svega što smo ranije objasnili, visoka frekvencija se može definisati sa medicinske tačke gledišta kao termoterapeutski postupak za konverziju električne energije koja koristi veoma promjenljive struje vrlo visokih frekvencija.


Mit i činjenica o frekvenciji u TECAR terapiji

Trenutno na tržištu postoji velika konfuzija kada se govori o frekvenciji uređaja za tecar terapiju, njihovoj snazi i dodacima (kapacitivne, resistivne, automatske ploče).
Fizioterapeuti su zbunjeni kada odlučuju o odabiru određene opreme za tecar terapiju.
Na tržištu postoje mnoge kompanije koje insistiraju na isticanju određene frekvencije, a takođe ističući njihovu frekvenciju kao jedinstvenu. Ovi brendovi tvrde da je njihova frekvencija jedina koja stvara efikasan tretman.
Ovi argumenti nijesu objektivni i stvaraju veću konfuziju za profesionalce, jer imaju samo čisto komercijalne interese. Shodno tome, moramo pojasniti:
1. Ne može se patentirati tehnički parameter kao što je frekvencija.
2. Frekvencija koja se koristi kod tecar terapije je optimalna u rasponu od oko 0,5 MHz do 3 MHz.

Uređaji za tecar terapiju su dijatermički uređaji čija je frekvencija uspostavljena od 0.5 MHz do 3 MHz. U ovim uređajima struja protiče kroz tijelo pacijenta provođenjem kroz kontaktne elektrode: to su kapacitivne i resistivne elektrode i automatske ploče.
Grijanje bioloških tkiva u dijatermijskom sistemu zavisi od:
1. Raspodjela gustine snage koja se primjenjuje u tkivima, koja zavisi od raspodjele električne struje u tijelu i vrijednosti električnih parametara tkiva (provodljivost i dielektričnost).
2. Termičke karakteristike tkiva: perfuzija krvi i toplotna provodljivost.
3. Položaj elektroda na tijelu pacijenta određuje raspodjelu struje.

Električni parametri tkiva zavise od svakog tkiva. Morate pribjegavati metodama elektromagnetnog i termičkog numeričkog izračunavanja kako biste teoretski utvrdili zagrijavanje tkiva.
Frekvencija od oko 0,5 MHz do oko 3 MHz (u rasponu od +/- 15%, uključujući frekvenciju od 0,448 MHZ) prati istu distribuciju u tijelu, istu depozituru i dostigne istu temperaturu. Stoga, oni imaju isti termički efekat.
Doprinos tecar tehnologiji od strane Capenergy-a se zasniva na razvoju medicinskih uređaja sa 3 frekvencije (0.8 MHz, 1 MHz i 1.2 MHz). Zahvaljujući mogućnosti da takvi uređaji omogućavaju operateru da odabere željenu frekvenciju, onu koja najbolje odgovara tkivu koji se tretira, uređaj osigurava veću isporuku energije zavisno od električnih karakteristika tkiva. Ovo dovodi do daljeg povećanja temperature, intenzivnije mobilizacije tečnosti i manje disperzije u područjima gdje to nije potrebno.
 

 
Copyright © 2010. Spa Medica. All rights reserved.