Tecar terapija


Tecar terapija, poslednja inovacija u oblasti termoterapije, je terapija radiofrekventnim talasima, koja u tkivu izaziva endogenu toplotu sa velikom prodornošću tretirane regije.
Ova terapija kod pacijenata umanjuje bolna stanja neuporedivo brže nego bilo koja druga terapija.
Tecar terapija ima biohemijska, mehanička i termalna svojstva na samo tkivo. Poboljšava aktivnost enzima, metabolizma, oksigenaciju i kapilarizaciju tkiva, resorpciju edema i štetnih produkata metabolizma. Takođe, ima analgetski efekat usljed oslobađanja endorfina u tkivu, izuzetno djeluje na limfni sistem uz pokretanje velike endogene toplote u tkivu.

 


Tecar terapija predstavlja najdjelotvorniju terapiju kod mišićno-tetivnih povreda.

Indikacije za Tecar terapiju su:
• Mialgije
• Distenzije i rupture mišićno-tetivnog aparata
• Distorzije zglobova
• Cervikalni i lumbalni sindrom
• Dorsalgija
• Capsulitis (frozen shoulder – periartritis humeroscapularis)

 

 
Copyright © 2010. Spa Medica. All rights reserved.