Manuelna terapija


Maitland koncept

Maitland tehnika je manuelna tehnika koju sprovode visoko obučeni fizioterapeuti koji su se edukovali za Maitlandov pristup problemima.
To je koncept koji uključuje veliki broj specifičnih neuro-misićno-skeletnih testova pomoću kojih se dolazi do pravog problema, a samim tim i rješenja. Jedinstveno Maitlandovo kliničko rezonovanje ovu tehniku stavlja u jednu od najboljih i najcjenjenijih u svijetu.

 


Manuelna terapija se može definisati kao sistem posebnih pasivnih manuelnih tehnika i zahvata koji se koriste za uspostavljanje poremećene funkcije zglobova, prvenstveno kičmenog stuba, pa i perifernih zglobova, uz neophodnu posebnu premanipulativnu dijagnostiku.

Manuelnom tehnikom fizioterapeut dijagnostikuje, procjenjuje i tretira meka tkiva i koštane strukture u cilju smanjenja bola, povećanja obima pokreta, olakšavanje izvođenja pokreta, smanjenja ili eleminisanja zapaljenskih promjena na mekim strukturama, dovodi do relaksacije, poboljšava prokrvljenost i ishrane tkiva, čime se poboljšava funkcija tretirane regije.


 

 
Copyright © 2010. Spa Medica. All rights reserved.